Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
İhtisas: Taksim Devlet Hastanesi – Radyoloji Bölümü Uzmanlık
Yabancı Dil: İngilizce
Çalışma Saatleri: 16:00 – 18:00 Hafta İçi Her gün
Uzmanlık Alanı: USG, Dopler USG, Mammografi, CT, MRI, Obstetrik USG, Biyopsi, Radyoloji
Mesleki Üyelikler ve Sertifikalar: Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 1995,1996,1997,1998,2001, 2016, Türk nöroradyoloji derneği pediatrik nöroradyoloji toplantısı 2016, Meme görüntüleme sempozyumu 2016, Meme kanserinde yeni yaklaşımlar 2016,
Kardiovasküler Bilgisayarlı Tomografi Derneği(SCCT ISTANBUL The Winter Meeting)2016.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Tabipler Birliği, Türk Radyoloji Derneği, Avrupa Radyoloji Derneği, Türk MR Derneği

Araştırma ve Yayınlar: 
1) Takayasu Arteriti. Türk Radyoloji Dergisi1998;33(3):353357.
2) Duodenal Atrezinin Prenatal Tanısı. Türk Radyoloji Dergisi 1998; 33 (1) :29 31.

Sözlü Bildiriler: 
1) Meme lezyonlarında renkli doppler US’nin tanıya katkısının araştırılması.3. Tıbbi görüntüleme ve girişimsel
radyoloji kongresi, 28 Ekim 2 Kasım 1997, ANTALYA.
2) Sintigrafi, renkli doppler ekosonografi, T3, T4 ve TSH değerlerinin Tiroid nodüllerinin Tanısındaki Yeri. Ulusal
radyoloji kongresi, 610 Ekim 1996, NEVŞEHİR.

Poster Bildirileri:
1) Primer Hiperparatiroidi tanısında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, konvansiyonel röntgen ve sintigrafinin yeri(olgu sunumu). 16.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir.
2) Epididim kisti(Atipik ultrasonografik görünümü). 16.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir.
3) Konjenital Tiroid Hemiagenezisi. 16.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir.
4) Primer Hiperparatiroidi tanısında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, konvansiyonel röntgen ve
sintigrafinin yeri(olgu sunumu). 16.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir.
5) Takayaşu arteriti.Ulusal Ultrasonografi kongresi,59 Ekim 1997,KUŞADASI (Bu çalışma TRD’de yayınlandı).
6) Prenatal Duodenal atrezi olgusu.6.Ulusal Ultrasonografi kongresi,59 Ekim 1997,KUŞADASI (Bu çalışma Sf 2/1 TRD’de yayınlandı).
7) Hipertiroidili olgularda kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi. Ulusal radyoloji kongresi, 610 Ekim 1996, NEVŞEHİR.
8) Meme kitlelerinde renkli doppler ekosonografinin tanı değerinin araştırılması. Ulusal radyoloji kongresi, 610
Ekim 1996, NEVŞEHİR.
9) Bir atipik hepatoselüler karsinom olgusu.Ulusal radyoloji kongresi, 610 Ekim 1996, NEVŞEHİR.