İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikası

Özel Yunus Emre Hastanesi faaliyetlerinin verimlilik ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde yürütülebilmesi için; çalışan seçimi, dağılımı, eğitimi, istihdam şekil ve koşulları tıp sektörünün özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Özel Yunus Emre Hastanesi İnsan Kaynakları Politikası’nın temel ilkeleri şunlardır;

– İşin özelliklerine uygun nitelikte çalışanın seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
– Çalışanın yeteneklerine uygun istihdam şartları, gelişme ve geliştirme olanakları sağlamak,
– Yapılan görevin niteliklerine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,
– Çalışanın kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
– Çalışanı başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü artırıcı olanaklar sağlamak, başarılı çalışanı imkanlar ölçüsünde ödüllendirmek,
– Çalışanı, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili mercilere bildirmesi için uygun ortamı hazırlamak,
– Çalışanın yaptığı işle ilgili olarak şirkete karşı sorumluluk bilincine sahip olmasını sağlamaktır.

İşe Alım

Özel Yunus Emre Hastanesi’nde işe alımlarda;

-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
-Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak, (İş Kanunu Madde 30 hükmü saklıdır)
-Askerlik çağına gelmemiş veya tecilli olmak, fiili olarak askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olduğuna dair belge ibraz etmiş bulunmak,
-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlülüğü bulunmama,(İş Kanunu Madde 30 hükmü saklıdır)
-Yapacağı işin gerektirdiği bilgi, eğitim, tecrübe, yetenek ve ahlaki niteliklere sahip olmak,
-Mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
-Daha önce kurum bünyesinde çalışmış ise, kurum tarafından İş Kanunu Madde 25 hükümlerine göre işten çıkarılmamış olmak,
-Hakkında kurum tarafından yaptırılacak araştırma sonucu olumlu referans alınmış olmak,
-Gerektiğinde açılacak sınavda başarılı olmak,

şartlarına ve niteliklere sahip olunmasına dikkat edilmektedir.

Egitim

Özel Yunus Emre Hastanesi’nde; yönetim hedeflerini gerçekleştirmek ve daha iyi sonuçlar alabilmek amacıyla,müdürlerin ve diğer çalışanların, organizasyon yapıları içinde sorumlu bulundukları görevleri daha bilinçli, etkili ve verimli olarak yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları yönetsel ve mesleki (teknik) konulardaki bilgi ve becerilerini gerekli seviyeye getirmek amacıyla iç ve dış olmak üzere eğitimler yapılmaktadır.

Böylece, Özel Yunus Emre Hastanesi’nde görevli bulunan ve terfi ettirilmeye yeterli yeteneklere sahip olan yöneticileri ve diğer görevlileri önceden tespit edip seçerek, gelecek yıllar için ihtiyaç duyulacak daha güç ve üst düzeydeki görevleri başarıyla yapabilecekleri yönetsel ve teknik bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda uygulanan eğitim türlerimiz şu şekildedir:

Oryantasyon Eğitimi

Herhangi bir bölümde, her seviyede yeni istihdam edilecek çalışanların, çalıştırılacakları iş ortamına kısa sürede uyum sağlayabilmelerini amaçlayan bir eğitim türüdür.

Yöneticilerin Eğitimi

Orta ve üst düzey olmak üzere tüm yöneticilere, temel yönetim amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla uygulanan bir eğitim türüdür. Bu tür eğitim uygulaması, yöneticilere; Mesleki ve Yöneticilik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırma amacını taşır. Eğitim uygulamasının süresi, ihtiyaç duyulan eğitimin konusuna ve söz konusu eğitim ihtiyacının içeriğine göre değişir.

Çalışanların Hizmet İçi Eğitimi

Tüm yönetilenlerin; mesleki ve kişisel gelişim alanlarında yetkinliklerinin artırılmasını sağlayan bir eğitim türüdür. Bu tür eğitimler, iş başında ve iş dışında uygulanabilir. Eğitim uygulamasının süresi, ihtiyaç duyulan eğitimin konusuna ve söz konusu eğitim ihtiyacının içeriğine göre değişir.

Tüm eğitimlerimize çalışanlarımızın katılması zorunludur.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH