İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız; Özel Yunus Emre Hastanesi faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde yürütülebilmesi için; personel seçimi, dağılımı, eğitimi ve istihdam şekil ve koşulları sağlık sektörünün özellikleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZIN TEMEL İLKELERİ

➢ Kendisini geliştiren, çözüm odaklı, sorumluluk alan ve sadakat duygusu yüksek bireylerle çalışmak.

➢ Hastanemizin; değerlerine ve hedeflerine uyum sağlayabilecek, BİZ duygusu yüksek personel yetiştirmek.

➢ Personelin kişiliğine saygı duyan, adil, iletişime açık ve şeffaf bir organizasyon oluşturmak.

➢ Kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin insan kaynağının gelişimine ve yetiştirilmesine önem vermek.

İnsan Kaynakları süreçleri çalışanın işe alınmasından itibaren aşağıdaki şekilde işler.

Seçme Yerleştirme

İnsan Kaynakları, birimler tarafından bildirilen personel taleplerinin karşılanması için veri bankasını ve diğer veri kaynaklarını değerlendirerek uygun görülen adayları görüşmeye davet eder. Adaylara yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat uygulanır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra ilgili birim ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından uygun görülen adaylara ücret teklifi sunulur ve işe yerleştirme süreci başlar.

Açık Pozisyonlar

Eğer bizimle çalışmayı düşünürseniz açık pozisyonlarımızı yenibiriş.com üzerinden takip edip başvuruda bulunabilirsiniz.

http://webent.yenibiris.com/OzelYunusEmreHastanesi

Öneri Sistemi ve Ödül Yönetim Sistemi

Özel Yunus Emre Hastanesi’nde yürütülen Öneri ve Ödül yönetim sistemleri, şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, işi en iyi yapan bilir mantığından yola çıkarak ,şirket iş süreçlerinde, verimlilikte ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; başarı, davranış ve çabalarından dolayı çalışanları takdir etmek; çalışanların katılım, motivasyon ve bağlılığını artırmak amaçları ile tüm çalışanları kapsar.

Öneri sistemimizle, personellerimizden gelecek ve Özel Yunus Emre hastanesindeki sistem ve süreçleri iyileştirecek olan önerilerin, sistemli ve objektif bir şekilde kabul edilmesini, değerlendirilmesini ve hayata geçirilmesini amaçladık.

Kişiler, görev tariflerinin gereği olarak yapmak zorunda oldukları işleri öneri olarak sunamamaktadırlar. Sözü edilen bu konular zaten personellerin yapma/iyileştirme yükümlülüğü olan konulardır.

Eğitim ve Geliştirme

En önemli faaliyetlerden birisi olan eğitim, çalışanların iş performansları ile doğrudan bağlantılıdır. Özel Yunus Emre Hastanesi’nde eğitim ve gelişim sürekli bir işlemdir. Kurumsal etkinlik için, çalışanların potansiyellerinin geliştirilmesi, YNS İnsan Kaynaklarının kritik bir görevidir.

Eğitim çalışmalarımızın amacı yöneticilerimizin ve personellerimizin yaptıkları iş ile mesleki gelişimlerine, yönetsel gelişimlerine ve kendi kişisel gelişimlerine yardımcı olmak ve potansiyel yöneticileri tespit ederek yönetsel ve teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Performans Değerlendirme

Özel Yunus Emre Hastanesi performans yönetimi sistemi , çalışanların yetkinliklerine yönelik iş sonuçlarını baz alan değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

Kariyer Planlama

Kariyer Planlama Sistemimizi uygularken personellerimizin kendi yeteneklerine en uygun işte çalışmasını ve Özel Yunus Emre Hastanesi’ndeki herhangi bir işte o işin gereklerine en uygun kişinin istihdam edilmesini sağlamaya çalışırız. Bu çerçevede her bir personelimizin yetenek ve yetkinliklerini gözleyerek kendilerine uygun kariyer planlamasını yaparız.

Personellerimizin kariyer planları; performans değerleme sonuçları ve bireysel kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak planlanır. Kariyer ilerlemeleri kurumumuzdaki gerekli istihdama göre terfi ya da rotasyon şeklinde olabilmektedir. İç kaynaklarla pozisyon açığının giderilemediği durumlarda kurum dışından personel istihdam edilmektedir.

Ücretlendirme

Ücret düzenleme çalışmalarımız yıllık olarak Ocak ayında yapılmaktadır. Ücret artış oranları, günün koşulları ve sağlık sektörünün özellikleri dikkate alınarak tespit edilir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Özel Yunus Emre, çalışan memnuniyetine önem veren bir hastane olması nedeni ile çalışanlarının iş hayatı dışında; sosyal yaşamına da katkıda bulunmayı hedefler. Bu doğrultuda Özel Yunus Emre Hastanesi Çalışanlarına şirket içi doğum günü, tiyatro ve sinema günleri, piknikler, iftar yemekleri, bowling ve çeşitli kutlamaları gibi tüm Özel Yunus Emre Ailesi’nin katılımına açık etkinlikler düzenler.