Kalite Yönetim Sistemi ve uygulamasına ilişkin süreçler tanımlanmış, süreçlerin birbiriyle ilişkilerini ve etkinliğini sağlayacak ilke ve yöntemler belirlenmiştir.

Faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin izlenmesinin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar ve bilgiler güvence altına alınmıştır.

Süreçler izlenmekte, ölçülmekte ve sonuçlar iyileştirme amacıyla analiz edilmektedir.

Sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi ve korunması için tedbirler uygulanmaktadır.

Kalite Politikamız

“Hasta memnuniyetini ön planda tutarak hasta haklarına saygılı hizmet vermek ve bu hizmeti verirken, çalışanlarımızın da aktif katılımı ile Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirerek çalışmaktır.”

Sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi ve korunması için tedbirler alınmaktadır. 2017 Yılı Sağlıkta Kalite Standartları denetlemesinde 90 puan alınmıştır.