Kardiyoloji

Kardiyoloji Polikliniğinde kalp ve damar hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, tansiyon ve kolesterol yüksekliği ile ilgili problemlerin çözümüne, damar hastalıkları ile ilgili riskin belirlenmesine yönelik tetkik ve tedavi uygulanmaktadır.

EKOKARDİYOGRAFİ
Kalbin yapısal ve işlevsel olarak değerlendirilmesinde girişimsel bir işlem olmaması nedeniyle eşsiz bir tetkiktir. Ekokardiyografi tetkiki ile kalbin pompa fonksiyonunun durumu, kapakların yapısı fonksiyonel durumu, kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgi edinilir.
Kalp kapaklarındaki kaçakların ve darlıkların varlığının ve ciddiyetinin tespitinde, doğumsal kalp hastalığı ve kalp kası hastalıklarının tanısında önemlidir.

EFOR TESTİ
Efor testi, kalp yükünü giderek artıracak şekilde “treadmill” adı verilen bir koşu bandında egzersiz yapılırken, EKG nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması olarak tanımlanabilir.
Efor testi en çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) tanısının koyulması ya da bu tanı koyulmuş hastaların takibi için yapılmaktadır. Bunun dışında egzersiz yeterliliğinin belirlenmesi, egzersize tansiyon cevabının araştırılması, egzersizle ortaya çıkabilecek ritim ve ileti bozukluklarının incelenmesi, bayılma nedeninin belirlenmesi gibi amaçlarla da efor testi istenmektedir.

TANSİYON HOLTERİ
Kan basıncının 24 saat boyunca belli aralıklarla ölçülüp kaydedilmesini sağlayan bir cihazdır. Kola takılan manşet ve kaydedici bölümlerden oluşur. Alınan veriler bilgisayara yüklenerek analiz edilir ve kan basıncının günlük seyri ile ilgili pek çok ölçümün değerlendirilmesi sağlanır. Tansiyon holteri incelemesi kan basıncının günlük değişkenliğinin incelenmesi, ilaca dirençli hipertansiyon, ilaç tedavisinin etkinliğinin incelenmesi amacıyla yapılmaktadır.

RİTİM HOLTER 
Kalbin elektriksel aktivitesinin üç kanaldan en az 24 saat süreyle kaydedilmesi işlemidir. Kullanılan Holter cihazına göre alınan kayıtlar bir bilgisayara yüklenerek analiz edilir ve kalp ritmi ile ilgili birçok parametrenin değerlendirilmesi mümkün olur. Ritim Holter incelemesi en çok kalbin elektriksel aktivitesindeki sorunların değerlendirilmesi amacıyla yapılır.

Kardiyoloji Birimi Hekimlerimiz